Skip to main content.

Terms and Conditions & Privacy Policy

Start of main content.

Algemene Voorwaarden

Elke student, verbonden aan een Antwerpse instelling voor hoger onderwijs of inwoner van Antwerpen die studeert in een andere studentenstad, kan gebruik maken van de studielocaties, volgens het principe van beschikbaarheid. De student kan deelnemen na registratie op de website www.study360.be.

Inwerkingtreding en duur

De studielocaties worden opengesteld voor een bepaalde duur, tijdens de blokperiodes. De exacte openingsdagen en uren worden per locatie gecommuniceerd via www.study360.be.

Vergoedingen en kosten

De studieplekken worden volledig gratis aangeboden. Bij schade aan het gebouw, materiaal of meubilair ter plaatse, kan de kost worden aangerekend aan de betreffende student.

Huisregels

  • Meld je aan en af via de voorziene tablets. Hierdoor kunnen wij live op de website het aantal beschikbare plaatsen weergeven en komt niemand voor verrassingen te staan op overvolle locaties. Weet dat als je niet bent ingecheckt, je de toegang tot de STUDY360 locaties voor de rest van de blokperiode ontzegd kan worden.
  • Studeer in de studiezones.
  • Wees galant. De medewerkers, het gebouw en voorzieningen zijn er voor je, behandel hen met respect.
  • Vermijd geluidsoverlast. Praat niet te luid en hou gsm-gebruik stil.
  • Hou het proper. Ruim je plek op als je weggaat.
  • Vermijd plaatsgebrek. Neem niet meer studieruimte in dan nodig, je jas of tas hebben geen aparte zitplaats nodig.
  • Check zeker ook de locatiespecifieke huisregels, die je op elke studieplek vindt.

De STUDY360-locaties zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

Privacy Policy

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde gegevens worden door STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) verwerkt.

Registratie

Doel van de verwerking: Uw gegevens (naam, e-mailadres, studentennummer, onderwijsinstelling en opleiding) zullen gebruikt worden om een rapportage op te stellen over het aantal deelnemers, het percentage per onderwijsinstelling/ opleiding en het aantal bezoeken per locatie.

Doorgifte aan andere partijen: STAN geeft uw persoonsgegevens, na het registreren, door aan volgende partij(en): de STUDY360-locaties waar u studeert. Deze locaties kunnen uw naam en e-mailadres gebruiken om belangrijke mededelingen te sturen op het moment dat u op een locatie van STUDY360 studeert.

Nieuwsbrief

Doel van de verwerking: Uw gegevens (naam en e-mailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven met belangrijke mededelingen, nieuws of acties in het kader van STUDY360. Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kunt te allen tijde die toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) of klik op de uitschrijven button onder aan de door u ontvangen nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen gedurende een periode van twee jaar bijgehouden worden door STAN. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist.

Disclaimer

Door deelname aan STUDY360 verklaart de student zich akkoord met het gebruik van diens portretrecht voor promotionele doeleinden van STUDY360. Dit betekent dat geen bijkomende goedkeuring aan deelnemers gevraagd moet worden voor de publicatie van opnames of foto’s door STAN, de locaties en STUDY360 partners mits gebruik binnen het kader van STUDY360.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer ons via hello@stanstan.be of 03 292 31 70.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70).

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
T:  02/274.48.00
F: 02/274.48.35
E: contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

De beschikbare studieplaatsen kunnen niet worden getoond door een technisch probleem.
Probeer de pagina te herladen.

De openingsuren kunnen niet worden getoond door een technisch probleem.
Probeer de pagina te herladen.