Het is weer tijd voor STUDY360! Ben je ziek geworden en heb je op één van onze locaties gestudeerd? Bel dan direct ons noodnummer: 0489 91 56 60.

Algemene bepalingen

Artikel 1: Achtergrond

A-IVA Antwerpen Studentenstad is een agentschap opgericht door de stad Antwerpen, de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en het Antwerps studentenoverleg met als doel Antwerpen als een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle internationale studentenstad op de kaart te zetten.

Sinds enkele jaren studeren jongeren het liefst van al samen met vrienden, op locatie. Bibliotheken zitten afgeladen vol, de vraag naar extra studieplekken dient zich aan. Om dit tekort op te vullen en jongeren bovendien een bijzondere blokervaring te bezorgen, lanceerde STAN in het najaar van 2015 STUDY360.

STUDY360 is een uniek project waarbij Antwerpse organisaties en bedrijven tijdens de blokperiode hun meest bijzondere kantoor- en vergaderlocaties ter beschikking stellen.

Artikel 2: Doelstelling

Doorheen de stad, worden unieke ‘studeerplekken’ aangeboden om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar gezamenlijke blokplekken bij de Antwerpse universiteits- en hogeschoolstudenten. Partners stellen tijdens de blokperiode hun meest bijzondere kantoor- en vergaderruimtes ter beschikking. Deze unieke plekken hebben bij voorkeur een bijzonder uitzicht of bevinden zich op een unieke plek (waar studenten anders niet komen blokken).

De partner engageert zich om de studenten te verwelkomen en subtiel in de watten te leggen, zonder de focus op het studeren te verliezen: comfortabele omgeving, tafels op de juiste hoogte, goede stoelen, snelle wifi, stroomvoorziening, e.d.

Artikel 3:  Afspraken

STAN

 • STAN zorgt voor de algemene coördinatie en communicatie van STUDY360. (zie artikel 4)
 • STAN geeft materiaal in bruikleen, zijnde: een tablet, oplader, koker, tabletstandaard, slotje.
 • STAN voorziet draaiboeken voor het beheer van de Google Calendar en de installatie van de STUDY360-app.
 • STAN gaat op zoek naar een aantal commerciële partners, die een meerwaarde voor het project kunnen betekenen.

STUDY360 locatie

 • De locatiepartner stelt een ruimte ter beschikking met minstens 20 studieplekken en voor minstens 20 dagen per blokperiode.
 • Studenten worden op een warme manier onthaald en voelen zich welkom.
 • De beschikbare ruimte is een aangename ruimte die voorzien is van het nodige comfort: tafels op juiste hoogte, goede stoelen, snelle wifi, erg nabije stroomvoorziening voor laptop, …
 • In de mate van het mogelijke bekijkt de locatiepartner of er (gratis) koffie, thee, water of andere voorzieningen kunnen worden aangeboden.
 • Binnen de mogelijkheden van de beschikbare ruimte, wordt er een “off-ruimte” voor pauzes voorzien.
 • De locatiepartner engageert zich ertoe om het STUDY360-pakket op te halen binnen de gecommuniceerde periode, in het depot, Ankerrui 20, 2000 Antwerpen.
 • De locatiepartner engageert zich ertoe om zorg te dragen voor de materialen, aangeboden door STAN.
 • Bij gebruik van de hoofdtelefoons, moet er verplicht gebruik worden gemaakt van een uitleensysteem aan de hand van de identiteitskaart (niet studentenkaart!) van de student.
 • De locatiepartner staat in voor het beheer van de eigen Google Calendar, die gekoppeld is aan study360.be (volgens het voorziene draaiboek).
 • De locatiepartner staat in voor het installeren en wanneer nodig resetten van de STUDY360-app volgens het voorziene draaiboek.
 • De locatiepartner staat in voor bewegwijzering, mededelingen en het afficheren van huisregels op basis van de voorziene sjablonen.
 • De locatiepartner installeert de aanlogzuil (tabletstandaard met tablet, koker er rond) op een strategische plek (onthaal, ingang studieplek) en maakt uit veiligheidsoverwegingen gebruik van het bijgevoegde slotje.
 • De locatiepartner engageert zich om de studenten mee aan te moedigen om correct in- en uit te checken. Wanneer wordt geconstateerd dat het beschikbare aantal plaatsen op de website niet overeenkomt met het werkelijke aantal, kan overwogen worden om de aanwezige studenten op te leggen om opnieuw in te checken en daarbij het groene scherm ‘je bent correct ingelogd’ te laten controleren door de locatiepartner.
 • De locatiepartner heeft toegang tot de namen van studenten die op zijn locatie aanwezig zijn en kan de aanwezige studenten een bericht sturen. Deze functie mag enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verbetering van de dienstverlening met betrekking tot STUDY360, dienstmededeling, informatie over ontspanningsmogelijkheden, …
 • Studenten die de huisregels overtreden, kunnen door de locatiepartner ‘geblokkeerd’ worden. D.w.z. dat deze student zich niet meer kan inchecken op de betreffende locatie. De locatiepartner verbindt zich ertoe om deze student en/of STAN op de hoogte te brengen bij een blokkering.
 • Eventuele partnerships met betrekking tot de eigen studieplek moeten worden afgestemd met STAN en mogen niet in strijd zijn met de waarden van het project (focus op studeren, aandacht voor duurzaamheid en gezondheid).
 • Indien er beslist wordt om de deelname na deze blokperiode verder te zetten, kan de locatiepartner tablet, standaard en koker zolang behouden. Teruggave is vereist wanneer op het einde van de blokperiode een volgende deelname niet wenselijk geacht wordt (zie artikel 5).
 • De locatiepartner engageert zich om minstens twee van de drie edities per jaar deel te nemen aan STUDY360.

Artikel 4: Communicatie

STAN coördineert de externe communicatie over STUDY360 in zijn algemeenheid en over de verschillende studeerplekken. Alle communicatie kan pas starten vanaf het afgesproken tijdstip na de algemene communicatie van STAN.

STAN bezoekt op voorhand elke locatie en zorgt voor foto’s die de locatie in beeld brengen. Deze foto’s kunnen door de locatiepartner gebruikt worden voor eigen communicatie, mits copyrightvermelding van STAN en de fotograaf.

STAN ontwikkelt een website waarop studenten zich kunnen inschrijven voor de hele blokperiode. Studenten hoeven niet vooraf te reserveren. De website is ontwikkeld om live het aantal beschikbare plaatsen – en meteen ook de dichtstbijzijnde studieplek – te checken. Alle locaties worden duidelijk zichtbaar op een plannetje op de website aangeduid. Het logo van de locatiepartner verschijnt op de locatiepagina.

De locatiepartner kan via het locatiedashboard deze pagina raadplegen en beheren (Algemene informatie, beschrijving, diensten, rolstoeltoegankelijkheid, pauzemogelijkheden en bereikbaarheid) en via Google Calendar de beschikbaarheid van haar locatie beheren. Deze beschikbaarheid wordt via de website duidelijk gecommuniceerd.

Voor de on site – communicatie worden via het locatiedashboard de nodige communicatietools ter beschikking van de locatiepartner gesteld: wegwijzers, sjablonen voor mededelingen en huisregels.

Artikel 5: Evaluatie

Na elke studeerperiode wordt de deelname geëvalueerd en, mits onderling akkoord, verdergezet voor een volgende editie.

De beschikbare studieplaatsen kunnen niet worden getoond door een technisch probleem.
Probeer de pagina te herladen.

De openingsuren kunnen niet worden getoond door een technisch probleem.
Probeer de pagina te herladen.